• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.09.2008

RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA PREDMET OKP I

RASPORED PRAKTIČNE NASTAVE ZA PREDMET
OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I
ZA I GODINU STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETAI GRUPA
Doc. dr Snežana Vujošević - Endokrinologija

1. Rai?ević Maja
2. Vu?inić Jelena
3. Popović Ksenija
4. Šimun Tomislav
5. Tomić Marko

II GRUPA
Prof. dr Ljubica Pejakov – JIL

1. Muratović Edvina
2. Dragojević Milena
3. Čaveliš Luka
4. Tapušković Tamara
5. Popović Marija

III GRUPA
Doc. dr Aneta Bošković – Kardiologija

1. Mujević Anela
2. Radinović Darko
3. Čapunović Emina
4. Ušaku Ilirjana
5. Ivanović Dragana

IV GRUPA
Doc. dr Bogdanka Andrić – Infektologija

1. Kurpejović Fatima
2. Bogojević Milan
3. Šćekić Nebojša
4. Ra?ić Jelena
5. Halilović Emina

V GRUPA
Doc. dr Vladimir Todorović – Onkologija

1. Agović Semir
2. Dajević Milica
3. Milić Jovan
4. Vraneš Strahinja
5. Dedeić Rabina

VI GRUPA
Doc. dr Ljilja Gledović Musić - Kardiologija

1. Damjanović Danijela
2. Hodžić Mirela
3. Dautović Amela
4. Kezić Ivana
5. Ćetković Dunja

VII GRUPA
Doc. dr Slavica Vujisić - Neurologija

1. Kurtanović Emira
2. Rejzi Asllan
3. Bori?ić Slobodan
4. Tadić Milenko
5. Škurić Anja

VIII GRUPA
Doc. dr Žarko Dašić – Ortopedija

1. Šehović Mahmut
2. Kajević Almina
3. Vuković Ivana
4. Milivojević Stefan

IX GRUPA
Doc. dr Mira Samardžić – Pedijatrija

1. Grubiša Luka
2. Pilica Amra
3. Rako?ević Mina
4. Filipović Katarina

X GRUPA
Mr sci dr Olivera Miljanović – Pedijatrija

1. Perizović Aida
2. Rako?ević Andrijana
3. Simonović Vukadin
4. Novaković Marija


ŠEF PREDMETA

Doc. dr Snežana Vujošević