• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.09.2008

Obavještenje

O B A V J E Š T E NJ E


Vježbe iz predmeta OSNOVI KLINIČKE PRAKSE I, održavaće se pet dana po šest ?asova (petkom u vremenu od 08,00 do 12,30 ?asova) i to sledećih datuma:

12.09.; 26.09.; 10.10.; 07.11.; 21.11.2008. godine.

Za vježbe je potrebno da studenti ponesu bijele mantile.
Svaka grupa će se javiti kod nastavnika na odjeljenje koje je predvidjeno rasporedom. Prije po?etka vježbi potrebno je da se predstavnik grupe javi nastavniku radi eventualne promjene termina vježbi.
Po završetku vježbi studenti će biti obaviješteni o na?inu polaganja i terminima ispita.ŠEF PREDMETA PRODEKAN ZA NASTAVU

Doc. dr Snežana Vujošević Prof. dr Milica Martinović