• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.09.2008

O B A V J E S T E NJ E

Obavještavaju se studenti V (pete) godine medicine,da će se predavanja iz:

1. Epidemiologije u hirurgiji – doc. dr Dragan Laušević- održati 18.09.2008.godine (?etvrtak) u vremenu po rasporedu za hirurgiju (od 9,10-10,45) u prostorijama Instituta za bolesti djece;
2. Fizikalne medicine u hirurgiji – doc.dr Slobodan Radović, održati 19.09.2008.godine (petak) u vremenu po rasporedu za hirurgiju (od 7,30-10,45) u prostorijama Instituta za bolesti djece;
3. Medicine rada u hirurgiji – doc.dr Ljiljana Kezunović, održati 25.09.2008.godine (?etvrtak) u vremenu po rasporedu za hirurgiju (od 9,10-10,45) u prostorijama Instituta za bolesti djece.


ŠEF PREDMETA

Prof.dr Bogdan Ašanin