• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.09.2008

O B A V J E S T E NJ E

Obavještavaju se studenti da će se prakti?ni dio ispita iz Fizikalne medicine, održati 16.09.2008. godine u 9,00 ?asova, a usmeni dio ispita 19.09.2008. godine.

STUDENTSKA SLUŽBA