• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.09.2008

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III –GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se :

- 22.09.2008.god. sa po?etkom u 11.00 ?asova (4 ?asa)
- 23.09.2008.god. sa po?etkom u 11.30 ?asova ( 4 ?asa)

Predavanja će se održati u slušaoni broj : 22.