• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.09.2008

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 29.09.2008. god. sa po?etkom u 11.00 ?asova ( 4 ?asa ).

Predavanja će se održati u slušaoni broj : 10