• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.09.2008

OBAVJEŠTENJE

Prakti?ni dio: Ispit iz Mikrobiologije u Septembarskom ispitnom roku ( drugi termin) održaće se 25.09.2008.god. u 11.00 ?asova u Institutu za Morfološku grupu predmeta.

Usmeni dio ispita će se održati 29.09.2008. god.u 10.00 ?asova – Labaratorija za Biohemiju.

Izlazak na ispit treba potvrditi do srijede 24.09.2008. god do 12.00 ?asova u Studentskoj službi.