• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.09.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz SUDSKE MEDICINE će se održati 25.09.2008.god. sa po?etkom u 9.00 u kabinetu Prof.dr Miodraga Šoća – Institut za Sudsku medicinu.