• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.09.2008

O B A V J E S T E NJ E

Predavanja iz Gnatologije održace se 29.09.2008. godine sa pocetkom u 10,30 ?asova u slusaoni broj 22.
Nakon predavanja vjezbe sa prof. dr Darinkom Sinobad će se održati na Stomatološkoj poliklinici.

STUDENTSKA SLUZBA