• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.09.2008

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz Opšte patologije – 29.09.2008. god. odlaže se. Novi termin će biti naknadno istaknut ( u dogovoru sa premetnim nastavnikom).