• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.09.2008

Obavjestenje

Za upis godine potrebna su sledeća dokumenta:

ŠV 20 obrazac - dva primjerka
indeks
priznanica na 5,00 eura (Uplatu izvršiti na žiro ra?un Lovćen osiguranje A.D. Podgorica Filijala Podgorica, broj: 550-3596-62, svrha: osiguranje

Ukoliko studenti ispunjavaju uslove upisa utvrdjene Odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta broj: 1275 od 02.10.2007. godine, upis odgovarajuće godine studija, mogu obaviti 30.09.; 01.10.; 02.10.2008. godine u Studentskoj službi.

NAPOMENA: Studenti koji upisuju šestu godinu treba da se 30.09.2008. godine, prijave za karantin u okviru predmeta Ginekologija.

STUDENTSKA SLUŽBA