• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.10.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE MEDICINE

Kolokvijum iz predmeta PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA I
LAB.MEDICINA održaće se 22. oktobra 2008. godine u 17 00 ?asova u amfiteatru u Dekanatu.