• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.10.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz OPŠTE MEDICINE će se održati 10.10.2008.god. sa po?etkom u 12.00 na Klinici za Kardiologiju kod Doc.dr Ljiljane Musić.