• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.10.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja i vježbe iz Radiologije za studente III godine Stomatologije održaće se:

- 31.10.2008. sa po?etkom u 11.00 ?asova

- 07.11.2008. sa po?etkom u 11.00 ?asova

Slušaona broj: 22.