• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

15.10.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Hirurgije održaće se 27.10.2008.godine sa po?etkom u 11.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 20.10.2008. god. do 12.00 ?asova u Studentskoj službi.