• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.10.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Metodologija nau?no istraživa?kog rada za studente doktorskih studija održaće se 25. i 26.10.2008. godine sa po?etkom u 09.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.