• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.10.2008

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti V godine Medicine da u toku nedelje od 10 - 15 .11.2008.godine od ?etiri vježbe iz Hirurgije po dvije prve vježbe treba da obave na Fizikalnoj medicini a druge dvije na Hirurgiji.
Vježbe se obavljaju u terminima rasporeda za vježbe iz Hirurgije.
Za vježbe iz Hirurgije u Fizikalnoj medicini kontaktirati dr Željanu Karanikić na odeljenju za Fizikalni medicine K.C.C.G u Podgorici.