• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.10.2008

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se:

- 03.11.2008.god. sa po?etkom u 10.30 ?asova .

Predavanja će se održati u slušaoni broj : 22.