• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.10.2008

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 30.10.2008. godine sa po?etkom u 10.30.?asova u slušaoni broj: 22