• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.10.2008

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Preventivne stomatologije održaće se :

- 30.10 .2008.god. sa po?etkom u 10.00 ?asova .

Predavanja će se održati u slušaoni broj : 22.