• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

29.10.2008

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Histologija i embriologija zakazani za 31.10.2008.god. odlažu se o sledećem predavanju će te biti naknadno obaviješteni.