• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MEDICINE

Kolokvijum iz Hemije ( Neorganski i organski dio) za studente II godine Medicine održaće se 14.11.2008. godina sa po?etkom u 17.00 ?asova u Afitetatru Medicinskog fakulteta.