• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

03.11.2008

OBAVJEŠTENJE

Izvla?enje ispitiva?a za polaganje iz Interne medicine obaviće se 06.11.2008. godine sa po?etkom u 11.00 ?asova.
U Dekanatu Medicinskog fakulteta.