• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE
II GODINE - MEDICINE


Predavanja iz Biohemije za studente II godine
–Medicine održaće se u sledećem terminu:

- 07 i 08.11.2008 godine
- 14 i 15.11.2008. godine
- 21 i 22. 11.2008.godine

Termini za održavanje nastave iz Biohemije su :
- 07,14 i 21.11.2008. god.sa po?etkom u 12.45 ?as.
- 08,15 i 22. 11.2008god. sa po?etkom u 8.45. ?as.

U Amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Podgorica,31.10.2008.god.

STUDENTSKA SLUŽBA