• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE MEDICINE

Kolokvijum iz Dermatovenerologije za studente IV godine Medicine, održaće se 07.11.2008. godina sa po?etkom u 08.00 ?asova u Afitetatru Medicinskog fakulteta. Nakon kolokvijuma predavanja .