• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MEDICINE

Predavanja iz Histologije i embriologije za studente I godine Medicine održaće se 07.11.2008. godine sa po?etkom u 8.00 ?asova .
U Institu za Morfološku grupu predmeta.