• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MEDICINE

Test iz predmeta Medicina i društvo kod Prof.dr Mihaila Kuliša za studente I godine Medicine održaće se 11.11.2008. godine sa po?etkom u 8.00 ?asova .
U Amfiteatru Medicinskog fakulteta.