• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika za studente doktorskih studija održaće se
15 i 16.11.2008. godine sa po?etkom u 09.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.