• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VI GODINE I APSOLVENTE

Ispit iz Fizikalne medicine u apsolventskom novembarskom roku će se održati 27.11.2008. godine sa po?etkom u 10.00 ?asova.

Prakti?ni dio ispita će se održati 26.11.2008. godine sa po?etkom u 8.00 ?asova na Klinici .

Zbog objektivne sprije?enosti, predmetnog nastavnika, navedenog dana će polagati i studenti koji su se prijavili za vanredni ispitni rok.