• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.11.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Sudske medicine održat će se 27.11.2008. god. sa po?etkom u 09.00 ?asova u kabinetu Prof.dr Miodraga Šoća – Institut za Sudsku medicinu.