• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.11.2008

HITNO!

Studenti su bili dužni uplatiti školarinu za ponovljene predmete na po?etku studijske godine.
Nakon sravnjavanja podataka o uplatama utvrdjeno je da izvjesni broj studenata nije uplatio ta?an iznos ili nije izvršio uplatu, te su isti dužni to uraditi do 21.11.2008. godine.
Uplata se mora izvršiti u cjelokupnom iznosu.
U slu?aju da se ne izvrši uplata u ostavljenom roku, student neće moći izaći na kolokvijum, odnosno završni ispit.
Obra?un za ponovno slušanje predmeta:
8,33 x broj kredita predmeta koji se ponovo sluša.


ŠEF STUDENTSKE SLUŽBE

Dipl. pravnik Vukićević Sonja