• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MEDICINE

Predavanja iz Histologije i embriologije za studente I godine Medicine održaće se 21.11.2008. u 8.00 ?asova u Amfiteteatru Medicinskog fakulteta.