• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Histologija i embriologija održaće se 21.11.2008.god. od 16.00 ?asova u Institutu za Morfološku grupu predmeta.