• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.11.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz HIGIJENE održaće se 28.11.2008.godine sa po?etkom u 11.00 ?asova na Medicinskom fakultetu.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 25.11.2008. god. do 12.00 ?asova u Studentskoj službi.