• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MEDICINE

Završni kolokvijum iz Hemije u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 22.12.2008.godine u 8.00 ?asova Amfitetatru u Dekanatu.

Popravni kolokvijum iz Hemije u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 14.01.2009.god u 8.00 ?asova u Amfiteatru u Dekanatu.