• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.11.2008

O B A V J E Š T E NJ E ZA APSOLVENTE

O B A V J E Š T E NJ E
ZA APSOLVENTE


Obavještavaju se studenti da će se ispit iz Socijalne medicine, u apsolventskom novembarskom roku, održati u petak (28.11.2008. godine), sa po?etkom u 10.00 ?asova.

STUDENTSKA SLUŽBA