• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.11.2008

Predavanja iz Hirugije za studente V godine Medicine

Predavanja iz Hirugije za studente V godine Medicine održaće se 28.11.2008.godine sa po?etkom u 7.30 amfiteatar Dje?je klinike predavanja će održati Doc.dr Miodrag Radunović.