• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MEDICINE

Ispit iz Socijalne medicine ( u okviru Medicine i društva ) održaće se 04.12.2008.godine sa po?etkom u 10.00 ?asova slušaona broj: 10