• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika za studente doktorskih studija održaće se
06 i 07.12.2008. godine sa po?etkom:
- 06.12.2008 godine u 10.00 ?asova
- 07.12.2008. godine u 11.00 ?asova
Nakon predavanja održaće se ispit 07.12.2008. god.
u Dekanatu Medicinskog fakulteta.
Napomena: Molimo Vas da ponesete indexe koje možete podići u studentskoj službi 3,4 i 5.12.2008. god. u periodu od 08.00 – 16.00 ?asova.