• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.11.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE MEDICINE

Usmeni dio ispita iz Mikrobiologije i imunologije za studente II godine Medicine održaće se 05 i 08.12.2008. godine u 09.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta ( kabinetu Doc.dr Krsta Kova?evića).