• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

01.12.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE VI GODINE MEDICINE

Studenti VI godine Medicine iz predmeta Higijena dužni su da ispune upitnik koji se odnosi na « Primarnu zdrastvenu zaštitu ( ispuniti tri upitnika: opšta praksa, pedijatrija i ginekologija) « u Domu zdravlja.
Nakon toga će biti održan seminar.
Upitnik se nalazi u Studentskoj službi potrebno je što prije ispuniti upitnik kako bi se seminar održao.
Napomena: Bez održanog seminara nemogu dobiti potpis.