• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.12.2008

Obaveštenje za studente II godine Stomatologije

Test iz Mikrobiologije i imunologije za studente II godine Stomatologiju održaće se 12.12.2008. godine sa po?etkom u 19.00 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.