• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.12.2008

Obaveštenje za studente IV godine Medicine

Drugi test iz Mikrobiologije i imunologije za studente IV godine Medicine održaće se 12.12.2008. godine sa po?etkom u 18.30 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.