• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.12.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Higijene će se održati 26.12.2008.god. sa po?etkom u 11.00h u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 22.12.2008. god. do 13.00 ?asova u Studentskoj službi.