• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.12.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE MEDICINE

Kolokvijum iz Engleskog jezika II će se održati 17.12.2008.god. sa po?etkom u 12.00h u Amfiteatru Medicinskog fakulteta