• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.12.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE I GODINE

Završni ispit iz predmeta Engleski jezik održaće se 23.12.2008. u 12.00 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakul?teta.