• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.12.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE II GODINE STOMATOLOGIJE

Usmeni dio ispita iz Mikrobiologije i imunologije za studente II godine Stomatologije održaće se 16.12.2008. godine u 09.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta ( kabinet Doc.dr Krsta Kova?evića).