• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.12.2008

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE IV GODINE MEDICINE

Usmeni dio ispita iz Klini?ke mikrobiologije za studente IV godine Medicine održaće se 15 i 17.12.2008. godine u 09.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta ( kabinetu Doc.dr Krsta Kova?evića).