• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.12.2008

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz Hirurgije održaće se 29.12.2008. godine sa po?etkom u 11.00 ?asova u Dekanatu Medicinskog fakulteta.

Izlazak na ispit treba potvrditi do 22.12.2008. god. do 13.00 ?asova u Studentskoj službi.