• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.12.2008

OBAVJEŠTENJE

Završni ispit iz predmeta Medicinska statistika i informatika održaće se 26.12.2008. god. u 07.30 ?asova u Amfiteatru Medicinskog fakulteta.